Att det ska vara halkfritt och att folk inte skadar sig på grund av fallande snö eller istappar är fastighetsägarens ansvar. Snöröjning består av flera saker takskottning, borttagning av istappar och röjning på mark, gångvägar, entréer, andra allmänna ytor. I detta ingår dessutom sandning för att motverka halkan. För att få kontakt med oss angående snöröjning ring oss eller klicka här.