Vi erbjuder trappstäd av boende och kommersiella fastigheter som en del i vårt serviceutbud. Våra uppdragsgivare är bostadsrättsföreningar, andra fastighetsägare, privata eller kommunala. Vi har med vår erfarenhet och kunnande hög kundnöjdhet. För att få kontakt med oss angående trappstädning ring oss eller klicka här.